Từ 1/9, nhiều điểm mới khi làm sổ đỏ nhà đất được áp dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Trong đó, có nhiều luật mới liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với sổ đỏ nhà đất áp dụng từ ngày 1/9/2021.

moi gioi bds

Làm sổ đỏ không cần bản sao CMND/CCCD/sổ hộ khẩu

Theo thông tư 09/2021/TT-BTNMT đã bổ sung quy định mới về hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ:

 • Với trường hợp nộp hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận. Trước đây, thì cần phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân.
 • Cơ quan tiếp nhận sẽ không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này nữa. Nếu để chứng minh nhân thân thì có thể kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Vì vậy, khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của lĩnh vực đất đai thì người dân sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu,... khi làm thủ tục cấp sổ đỏ nữa.

so do nha dat

Phải ghi nội dung xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp

Các trường hợp xảy ra

Theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014:

 • Nếu nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Nhà nước thu hồi... m2, diện tích còn lại là... m2 có số hiệu thửa là..., tài sản gắn liền với đất còn lại là..., theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).
 • Nếu người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích đất của mình thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Đã tặng cho ... m2 để làm... theo (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2"
 • Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm... theo...

so do nha dat

Một số trường hợp khác

 • Nếu người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Đã tặng cho … m2 thuộc thửa đất số ... tờ bản đồ số... (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm...  theo... Diện tích còn lại là ... m2 của thửa đất số ... tờ bản đồ số,.. (ghi lần lượt diện tích còn lại, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất đã tặng cho).
 • Nếu người sử dụng đất tặng cho toàn bộ các thửa đất trên Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa đất thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi "Đã tặng cho toàn bộ các thửa đất để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)".
 • Hiện hành, khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014, chỉ hướng dẫn cách ghi trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích. Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận: Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi "Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích...m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)".

so do

Bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận

Theo khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09/2021, bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận gồm:

 • Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa.
 • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở. Xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Quy định mới về mã vạch của sổ đỏ

Theo quy định hiện hành (Điều 15 Thông tư 23/2014), mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận. Cấu trúc mã vạch dưới dạng MV = MX.MN.ST.

Trong đó:

MX: Mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

 • Nếu cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.
 • Mới đây, theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung: Nếu cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện.
 • Nếu cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

so do nha dat

Trên đây là những điểm mới khi làm sổ đỏ nhà đất được áp dụng từ ngày 1/9 năm nay.

 

Tin liên quan

Bản quyền thuộc Ario

0898990993