Từ 10/5, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” cho người dân

UBND TP đưa ra Quyết định số 08/2021 giúp giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai. Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân, tiến hành chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP.

so hong

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng

Ngày 5/5, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 08/2021 của UBND TP.HCM về:

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nhằm giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.
 • Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP.

so hong

Những quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2021. Với những nội dung quan trọng như:

 • Quyết định số 08/2021: Bổ sung từ Quyết định số 36/2017 của UBND TP. Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường TP được ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và TP. Thủ Đức cấp sổ hồng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hơn 10 điều khoản được sửa đổi. 
 • Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Thời gian đi lại được rút ngắn, những thủ tục cấp giấy chứng nhận cũng được rút ngắn hơn.

so hong

Cách thức thực hiện

 • Sở Tài nguyên và Môi trường TP phải nhanh chóng có những hướng dẫn, quy định cụ thể để văn phòng đăng lý đất đai các đơn vị sớm triển khai Quyết định 08/2021.
 • Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc ủy quyền.
 • Trước khi triển khai, đánh giá cơ sở vật chất, năng lực, thực trạng giải quyết hồ sơ hành chính nhà đất tại 22 Chi nhánh trực thuộc.
 • Trong quá trình triển khai thực hiện, xác định quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban…

so hong

2 phương án giải quyết hồ sơ

 • Phương án 1: Hồ sơ từ các chi nhánh chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai TP để đóng dấu và chuyển về được thực hiện bằng đường bưu điện như trước.
 • Phương án 2: Các chi nhánh trực thuộc tự phân công nhân sự, bố trí phương tiện thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai TP để đóng dấu và chuyển trả về.

Trách nhiệm của sở Tài nguyên và Môi trường

 • Sở sẽ liên tục kiểm tra đột xuất để việc thực thi của Chi nhánh phòng đăng ký đất đai phải đúng nội dung, tinh thần của quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.
 • Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh văn phòng để đảm bảo việc thống nhất về thành phần, hồ sơ, quy trình giải quyết theo quy định hiện hành.
 • Trong quá trình thực hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo xem xét giải quyết.

so hong

Lợi ích:

 • Giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai.
 • Chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP.
 • Xử lý kịp thời các vi phạm có liên quan trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận đất đai.
 • Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.
 • Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

so hong

Trong năm 2021, người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Theo Nghị định 148/2020 của Chính phủ, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu.

Thêm cơ quan được quyền cấp sổ đỏ

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP (Nghị định 148) có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021. Nghị định sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai trong đó nổi bật nhất liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho người dân.
 • Thêm một cơ quan nữa được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.
 • Được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ (tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai).
 • Nếu khu vực đó chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

so hong

Người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Nghị định 148 đã bổ sung nội dung:

 • Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.
 • Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tụ.
 • Nếu quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.
 • Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ.

so hong

Từ 10/5, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” cho người dân, đáp ứng nhu cầu giải quyết giấy tờ đất đai hiện nay.

 

Tin liên quan

Bản quyền thuộc Ario

0898990993