Sổ đỏ - Những thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 8/2/2021

Theo nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 8.2.2021 sẽ có nhiều quy định liên quan đến sổ đỏ được thay đổi. Bạn cần cập nhật thông tin để tránh những sai sót không đáng có.

so do

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên gọi thông dụng của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 

Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại giấy chứng nhận như:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Theo quy định, sổ hồng và sổ đỏ chỉ khác nhau khi được cấp trước ngày 10/12/2009. Từ ngày 10/12/2009 thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp một loại Giấy chứng nhận áp dụng trong phạm vi cả nước.

so do

Sự thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ 8.2.2021

Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ

Nghị định 48 quy định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ. Ngoài Văn phòng đăng ký đất đai, còn có Chi nhánh văn phòng đất đai.

Trước đây, Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai.

so do

Dồn điền đổi thừa không còn được cấp đổi sổ đỏ

Nghị định 48 quy định: Một trong những trường hợp được cấp đổi Sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

Trước đây, Điểm c Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định: Trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”. Được lựa chọn thời gian, địa điểm làm sổ đỏ theo nhu cầu.

so do

Nghị định 148 đã bổ sung một quy định khá cởi mở liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất. Cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất.

Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục không quá thời gian do UBND cấp tỉnh quy định.

so do

Làm sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất bị thế chấp

Theo Nghị định 148, để thực hiện dồn điền đổi thửa, trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng. Người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.

Việc trao sổ đỏ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng.

Người sử dụng đất ký, nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trước đây, Khoản 5 Điều 78 của Nghị định 43 quy định trong trường hợp trên là “cấp đổi sổ đỏ”.

so do

Quy định mới về cơ quan thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Nghị định 148 sửa đổi Khoản 4 và Khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43 về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Bổ sung một quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Sổ đỏ trong các trường hợp:

  • Thu hồi Sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án.
  • Theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra.
  • Theo thông báo của người sử dụng đất.

Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ tại thời điểm thu hồi Sổ đỏ.

so do

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về một số giấy tờ mà chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công trình:

  • Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó.
  • Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

so do

Sang tên sổ đỏ và những điều cần ghi nhớ

Thời hạn sang tên sổ đỏ

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, đối với thửa đất đã có sổ đỏ mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động.

Thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động. Nếu không thực hiện sẽ bị phạt tiền.

so do

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân phụ thuộc vào thoả thuận người phải nộp thuế. Người bán phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày, kể từ khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Nếu bên mua là người nộp thuế thì bên mua cần nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký sang tên sổ đỏ.

so do

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Bộ Tài chính, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký sang tên.

Trong đó, thời hạn nộp lệ phí là không quá 30 ngày, kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.

so do

Thời hạn thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

so do

Trên đây là những sự thay đổi của sổ đỏ mà bạn cần quan tấm. Mọi sự thay đổi đều để đáp ứng nhu cầu về quyền sử dụng đất đai, nhà cửa.

 

Tin liên quan

Bản quyền thuộc Ario

0898990993