Bất động sản liền kề và những quyền đối với loại hình BĐS này

Bất động sản liền kề là BĐS cùng loại, sát nhau và giữa chúng tồn tại một ranh giới phân cách về địa lý. Quyền đối với bất động sản liền kề được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự 2015. Bao gồm các quyền về cấp, thoát nước; quyền về tưới, tiêu; quyền về lối đi qua; quyền về mắc đường dây tải điện, đường dây thông tin liên lạc.

bds lien ke

Bất động sản liền kề là gì?

 • Bất động sản liền kề là bất động sản cùng loại, sát kề nhau. Giữa chúng tồn tại một ranh giới phân cách về địa lý và pháp lý đối với chủ sở hữu bất động sản.
 • Ranh giới là mốc giới theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được các bên thỏa thuận hoặc xác định theo tập quán, theo ranh giới đã tồn tại từ trước mà không xảy ra tranh chấp.
 • Chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau.
 • Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo và được đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu.

bds lien ke

Quyền đối với bất động sản liền kề

 • Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản, nhằm phục vụ cho việc khai thác BĐS (bất động sản hưởng quyền).
 • Trong quá trình sử dụng bất động sản, chủ sở hữu có thể sử dụng bất động sản liền kề không thuộc sở hữu của mình. Quyền với bất động sản liền kề là một trong ba quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của chủ thể khác.

bds lien ke

Xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

 • Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập dựa theo quy định của pháp luật, theo địa lý tự nhiên, theo di chúc hoặc theo thỏa thuận.
 • Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực với mọi cá nhân, pháp nhân, được chuyển giao cùng với bất động sản. Trừ khi có quy định khác.

bds lien ke

Nguyên tắc thực hiện 

Các bên có thể tự thỏa thuận với nhau. Nếu không có thỏa thuận được thì thực hiện dựa trên các nguyên tắc:

1. Không lạm dụng quyền với bất động sản chịu hưởng quyền

 • Không ngăn cản hoặc gây khó khăn khi thực hiện quyền đối với BĐS hưởng quyền.
 • Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng.

2. Thay đổi quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề

 • Khi thay đổi về sử dụng, khai thác bất động sản chịu hưởng quyền sẽ thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền. Khi đó chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền trong thời hạn phù hợp.
 • Chủ sở hữu cần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi đó.

bds lien ke

Các trường hợp thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Nghĩa vụ về việc thoát nước mưa và nước thải

 • Chủ sở hữu phải lắp đặt đường dẫn để đảm bảo nước mưa từ công trình của mình không chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.
 • Chủ sở hữu phải làm rãnh thoát nước hoặc cống ngầm dẫn nước thải đến nơi quy định. Đảm bảo rằng nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động liền kề hoặc ra nơi sinh hoạt công cộng.

bds lien ke

Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

 • Nếu việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua có nghĩa vụ dành ra một lối cấp, thoát nước phù hợp. Không được ngăn chặn, cản trở dòng chảy.
 • Khi lắp đặt đường dẫn nước, người sử dụng lối cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề phải hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Nếu gây ra thiệt hại, bạn phải bồi thường.
 • Nếu nước tự nhiên chảy từ vị trí trên cao xuống thấp gây thiệt hại cho chủ sở hữu khác thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không có nghĩa vụ phải bồi thường.

bds lien ke

Quyền về tưới, tiêu trong canh tác

 • Khi có nhu cầu tưới, tiêu trong canh tác, người có quyền sử dụng đất được quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh dành cho mình một lối dẫn nước thuận tiện để tưới tiêu.
 • Chủ sở hữu phải đáp ứng yêu cầu đó. Người sử dụng lối dẫn nước phải bồi thường nếu gây thiệt hại cho những người sử dụng đất xung quanh.

bds lien ke

Quyền về lối đi qua

 • Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác có quyền yêu cầu cho mình một lối đi hợp lý trên phần bất động sản của họ. Lối đi phải thuận tiện và hợp lý nhất, dựa trên đặc điểm của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và gây ra ít thiệt hại nhất có thể cho bất động sản có mở lối đi.
 • Hai bên phải thỏa thuận với nhau, nếu không chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua có trách nhiệm đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền.
 • Thỏa thuận về vị trí, giới hạn chiều rộng, chiều cao, chiều dài của lối đi sao cho đảm bảo việc đi lại được thuận tiện, ít gây phiền phức cho các bên.

bds lien ke

Mắc đường dây điện, đường thông tin liên lạc

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của chủ sở hữu khác nhưng phải đảm bảo thuận tiện, an toàn.

Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 256 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp chấm dứt quyền với bất động sản liền kề:

 • Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu quyền cùng thuộc sở hữu của một người.
 • Việc khai thác, sử dụng bất động sản không làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền.
 • Các bên có thỏa thuận riêng.
 • Pháp luật có quy định khác.

bds lien ke

Trên đây là những bất động sản liền kề và những quyền đối với loại hình BĐS này. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn.

 

Tin liên quan

Bản quyền thuộc Ario

0898990993